Realizacje

Roboty budowlane doprowadzające wodę do budynku Ozonowni na terenie ZPW Mokry Dwór

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zasuw DN1200 zlokalizowanych na rurociągach doprowadzających wodę do budynku Ozonowni na terenie ZPW Mokry Dwór